Skip Main Menu Skip Main contents

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Thông tin sinh hoạt Nonsan

 • Giáo dục
 • Trang thiết bị sinh hoạt
 • Giao thông
 • y tế
 • Tham quan và du lịch
 • Cơ quan hỗ trợ người nước ngoài

Thông tin tỷ giá

Chuyển nhạc đa ngôn ngữ

 • Trung Quốc
 • Việt Nam
 • Philippin
 • Thái Lan
 • Nhật Bản
 • Mông Cổ
 • Ả rập
 • Nga

Giáo dục trẻ em

 • Chế độ giáo dục của Hàn Quốc
 • Giáo dục tiểu học
 • Đào tạo THCS
 • Giáo dục trung học
 • Giáo dục đại học
 • seoul korea
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
 • daruri
 • Ministry of Gender Equality Family
 • Korea Migrant Women Rights Center
 • Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ nhập cư 1577-1366