Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Sân chơi học tập

Học Tiếng Hàn

Là lớp học online e-learning campaign do Posco và trường đại học cyber ( đại học ảo) Hàn Quốc ( Korea cyber university) điều hành. Tại lớp học online hướng dẫn e-learning campaign gia đình đa văn hóa có tiến hành giảng dạy tiếng Hàn online theo từng tiêu chuẩn phù hợp với mỗi giai đoạn

Giai đoạn 1 giảng dạy vă hóa Hàn Quốc , Tiếng Hàn và giáo dục thông tin hóa máy vi tính với sự hỗ trợ của Bộ phụ nữ gia đình và tài trợ của Posco, Giai đoạn 2 tiến hành giáo dục văn hóa của nước mà người học xuất thân dành cho đối tượng là các gia đình đa văn hóa đã hoàn thành chương trình giai đoạn 1

Xem chi tiết

* Xuất xứ : E-learning campaign gia đình đa văn hóa Trường đại học cyber Hàn Quốc
QUICK