Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Thông tin sinh hoạt Nonsan

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thành phố Nonsan

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thành phố Nonsan Những gia đình đa văn hóa gắn liền với xã hội Hàn Quốc nhưng do sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nên những gia đình này đang gặp phải nhiều vấn đề do sự nảy sinh những mâu thuãn gia đình trong việc thích ứng với xã hội Hàn Quốc, do đó việc thực hiện những chương trình tổng hợp giúp cho những gia đình đa văn hóa có thể gắn kết với nhau trong thời kì đầu là một cách giúp cho họ sống như những người hàng xóm thân thiện của chúng ta.

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thành phố Nonsan
Đường đến
Đường đến
  • Địa chỉ : Nonsan City gwanchongno beongi 23 - 13 277
  • Số điện thoại : 041-746-5345
  • Số fax : 041-736-1010
QUICK