Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Thông tin sinh hoạt Hàn Quốc

Chế độ giáo dục của Hàn Quốc

Chế độ giáo dục của Hàn Quốc

Chế độ giáo dục chung

Quá trình đào tạo của Hàn Quốc được chia như sau; tiểu học 6 năm, THCS 3 năm, THPT 3 năm, đại học 4 năm ( trường trung cấp 2 năm). Vì hai bậc tiểu học 6 năm và THCS 3 năm là bắt buộc nên trong thời gian học các bậc học này học sinh được miễn học phí.

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của một năm học được chia làm 2 học kỳ. Học kỳ một kết thúc học sinh được nghỉ hè khoảng một tháng, từ khi học kỳ 2 kết thúc đến học kỳ mới bắt đầu học sinh được nghỉ cuối kỳ và nghỉ đông trong vòng khoảng 2 tháng. Thông thường học kỳ một sẽ bắt đầu từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 và học kỳ 2 bắt đầu từ cuối tháng 8 đầu tháng 9.


* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)
QUICK