Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Thông tin sinh hoạt Hàn Quốc

Thải gian hữu hiexu của hộ chiếu

Xác chận thời hạn có hiệu lực của hộ chiếu và thời hạn hạn visa sư trú

Tất cả mọi người nước ngoài khi nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải xác nhận thời hạn của hộn chiếu và visa để không phải chịu bất lợi khi xảy ra những tình huống như gia hạn thời hạn cư trú v.v...

Hộ chiếu
Hộ chiếu

Là giấy tờ để bảo lãnh thân phận tại nước ngoài thay cho chứng minh nhân dân có ghi đầy đủ về thân phận của người sở hữu như quốc tịch v.v... nên bắt buộc phải mang theo bên mình.

Cách xem visa nhập cảnh vào Hàn Quốc
Cách xem visa nhập cảnh vào Hàn Quốc
Cách xem thẻ đăng ký người nước ngoài
Cách xem thẻ đăng ký người nước ngoài
  1. Số thẻ đăng ký người nước ngoài:chữ số trước(ngày tháng năm sinh)
  2. Tên giống tên ở hộ chiếu
  3. Quốc tịch giống quốc tịch ở hộ chiếu
  4. Địa chỉ ở Hàn Quốc
  5. Tư cách cư trú:F-2-1(tư cách cho người bạn đời của người dân Hàn Quốc)
  6. Ngày cấp (dòng trên), ngày hết hạn cư trú (dòng dưới)
    ※ Truớc khi hết hạn cư trứ thì phải đi gia bạn thòi gian cư trú
  7. Vãn phòng cấp
Người cư trú ngắn hạn(nhóm C- Tối đa trong vòng 90 ngày)

Thời hạn cư trú được ghi trong visa là ngày mãn nạn thời hạn cư trú.

Người cư trú dài hạn và người có quyền cư trú vĩnh viễn:Người sở hữu thẻ đăng ký người nước ngoài

Ngày tháng được ghi ở phía dưới bên phải của thẻ đăng ký người nước ngoài là ngày mãn hạn thời hạn cư trú.Tuy nhiên, đối với trường hợp gia hạn thời hạn cư trú thì ngày tháng được ghi ở mặt sau là ngày mãn hạn thời hạn cư trú.

Trường hợp của phụ nữ nhập cư qua hôn nhân

Phụ nữ nhập cư qua hôn nhân giống trường hợp người cư trú dài hạn hoặc có thể giống trường hợp người có quyền cư trú vĩnh viễn.


* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)
QUICK