Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Giới thiệu Nonsan

Quảng bá khu công nghiệp

Nhấp chuột vào bản đồ có thể xem được hiện trạng khu công nghiệp từng khu vực.
 • Khu công nghiệp thông thường Nonsan 2
 • Khu công-nông nghiệp YeonSan
 • Khu công-nông nghiệp Uwmjin
 • Khu công nông nghiệp Gayagok2
 • Khu công-nông nghiệp Dongsan
 • Khu công-nông nghiệp Yangji
 • Khu công nghiệp 2 Yangji
 • Khu công nghiệp thông thường Nonsan 2
 • Khu nông nghiệp và công nghiệp nặng
 • Khu công nghiệp thong thường Dongsan
 • Khu công nông nghiệp Gayagok2
Nonsan city

Cá doanh nhân tài ba! Xin hãy đến thành phố Nonsan- nơi có môi trường kinh doanh hoàn hảo nhất

Thành phố Nonsan của chúng tôi là vùng đồng bằng trù phú con người nơi đây cần cù ngay thẳng, thành phố nằm ở vị trí Nam Trung bộ của Chungcheongnam-do, là đầu mối giao thông kết nối với khu vực Kyoung-In, khu vực Yeongnam, Khu vực Honam, từ đây có thể nhanh chóng đi sang bất cứ nơi nào trên toàn quốc, và là khu vực có khả năng tăng trưởng cao nhất. Thêm vào đó, Nó nằm tiếp giáp với đô thị có mức tiêu thụ lớn, đô thị có khu công nghiệp phát đạt như Daejeon, Cheongju, Kunsan, Changhang, Jeonju, Iksan

Thưa các doanh nhân tài ba! Thành phố của chúng tôi đang chờ đợi sự đầu tư của quý vị

Chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ phải hối hận nếu đầu tư vào thành phố của chúng tôi. Nơi đây sẽ giúp quý vị phát triển thành doanh nghiệp thành đạt

QUICK