Skip Main Menu Skip leftmenu Skip text

Nonsan năng động! Người dân hạnh phúc

Hướng dẫn sử dụng

Chính sách bảo vệ thôn g tin cá nhân

Thành phố Nonsan thu thập. lưu giữ và xử lý tất cả thông tin cá nhân theo căn cứ pháp lệnh có liên quan hoặc theo thỏa thuận với chủ thông tin.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân tại thành phố Nonsan

Thành phố Nonsan thu thập. lưu giữ và xử lý tất cả thông tin cá nhân theo căn cứ pháp lệnh có liên quan hoặc theo thỏa thuận với chủ thông tin.

「Luật bảo vệ thông tin cá nhân」là những quy phạm chung về việc thu thập thông tin cá nhân. Thành phố Nonsan thu thập. lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân hợp pháp theo quy định của pháp lệnh này để bảo quyền lợi của người dân, đồng thời thực hiện đúng nghĩa vụ chính quyền của mình.

Bên cạnh đó, thành phố Nonsan phải tôn trọng quyền lợi của chủ thông tin, đáp ứng yêu cầu dừng, mở, xóa, sửa, xử lý v.v thông tin cá nhân do thành phố Nonsan đang nắm giữ, theo nội dung quy định của pháp luật liên quan. Mọi người có thể yêu cầu với ủy ban giải quyết tranh chấp thông tin cá nhân, giải quyết tranh chấp tập thể, tố tụng về hành động xâm hại quyền lợi pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân

Dưới đây chúng tôi xin giải thích về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của thành phố Nonsan.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của thành phố chúng tôi được xây dựng bởi hai nội dung「Chính sách bảo mật thông tin cá nhân người sử dụng Homepage」nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của ngường sử dụng các homepage do Nonsan-si điều hành và「Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành phố Nonsan」về việc xử lý thông tin cá nhân cần thiết khi thực hiện công việc kinh doanh.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân người sử dụng homepage

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã sử dụng homepage của thành phố chúng tôi, Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên homepage mà chúng tôi đề cập ở đây đó là đặt căn cứ “luật bảod vệ thông tin cá nhân” hiện hành.
*Homepage thành phố Nonsan : http://www.nonsan.go.kr

Thông tin cá nhân được tự động thu thập․lưu giữ

Trường hợp mọi người sử dụng homepage thành phố Nonsan sẽ tự động thu thập․lưu giữ các thông tin qua bản ghi login

 • Địa chỉ của website khi vào Homepage của chúng tôi và Domain server Internet của người sử dụng
 • Loại trình duyệt, OS và địa chỉ IP của người sử dụng
 • Thời gian vào homepage v.v

Thông tin trên được tự động thu thập ․lưu giữ với mục đích phân tích thống kê nhằm cải thiện và hoàn chỉnh homepage giúp cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng. Đồng thời nó cũng được sử dụng để giao tiếp trao đổi giữa người sử dụng và website. Tuy nhiên, xin quý vị lưu ý về trường hợp gửi gửi thông tin này theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập được thông qua homepage thành phố Nonsan-si sẽ được quản lý an toàn ở bộ phận tương ứng, hiện trạng bộ phận đó như sau

Hướng dẫn thu thập thông tin cá nhân
Tên file thông tin cá nhân Nội dung thu thập Mục đích thu thập Cơ quan (bộ phận) thu thập Địa chỉ liên lạc
Tập tin hội viên tích hợp homepage ID, họ tên, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ Điều hành và quản lý homepage Phòng PR 041-730-3799

Để đảm bảo tất cả thông tin thu thập luôn luôn mới nhất, chính xác nhất, khi phát sinh nội dung thay đổi về thông tin cá nhân người sử dụng phải cập nhật ngay.

Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm bảo vệ ID, số bí mật liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Thành phố Nonsan không bao giờ trực tiếp hỏi người sử dụng về số bí mật dù bằng bất kỳ phương pháp nào vì vậy người sử dụng cần đặc biệt lưu ký để không bị lộ bí mật cho người khác

Thông tin thu thập thông qua email và web

Thành phố Nonsan cung cấp (chuyển) các thông tin cho hội viên qua email v.v. hội viên đã đăng ký nhận thông tin khi gia nhập hội viên. Hội viên có thể từ chối tiếp tục nhận thông tin qua email bất cứ khi nào hội viên muốn. Người sử dụng có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng cách gửi qua mẫu thư điện tử online hoặc hòm thư, điện thoại v.v. Chúng tôi xin giới thiệu các phương pháp gửi và nội dung lưu ý khi sử dụng tới quý vị như sau

 • Người khác có thể xem và đọc những nội dung mọi người ghi trên homepage.
 • Nội dung mọi người ghi có thể được chia sẻ với những người khác theo căn cứ pháp định liên quan, nó có thể được sử dụng như tài liệu phát triển chính sách và thực hiện pháp lệnh liên quan.
 • Ngoài ra, những thông tin như vậy sẽ được chia sẻ hoặc cung cấp cho bộ phận khác nếu cần thiết
 • Chúng tôi cố gắng hết sức bằng biện pháp quản lý ․ biện pháp kỹ thuật và biện pháp mang tính vật lý để bảo mật homepage. Tuy nhiên, hy vọng quý vị tránh ghi những thông tin nhạy cảm có thể gây ra lỗi khi bị xâm hại
Hạn chế sử dụng và công khai thông tin cá nhân cho người thứ 3

Thành phố Nonsan chỉ cung cấp thông tin cá nhân đã xử lý và thu thập được trong trường hợp có sự đồng ý của chủ thể theo điều 15 luật bảo vệ thông tin cá nhân. Không tiết lộ hoặc công bố cho người thứ 3 khi không có sự đồng ý của bản thân chủ thong tin, và cũng không sử dụng với mục đích kinh doanh. Nhưng, ngoài trừ các nội dung dưới đây

 • Trường hợp nhận được sự đồng ý của chủ thông tin
 • Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân vì mục đích thu thập thông tin cá nhân theo khoản 1 ․ khoản 2 ․ khoản 3․ khoản 5 điều 15 luật bảo vệ thông tin cá nhân
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân đã được thu thập

Thành phố Nonsan phải làm rõ mục đích sử dụng khi thu thập thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ sử dụng với mục đích như sau

 • Được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho từng người tùy theo dịch vụ như Họ tên, ID, số bí mật v.v
 • Các thông tin như Email, địa chỉ, số điện thoại v.v được sử dụng nhằm mục đích xác định đường giao tiếp như thông báo nội dung , xác nhận ý định của chủ thể, giải quyết tranh chấp v.v
Truy cập vào lĩnh vực bị hạn chế trong homepage

Có một vài lĩnh vực và tài liệu trên Homepage không cung cấp cho Hội viên thông thường, hội viên không đăng nhập (login) mà chỉ dành riêng cho hội viên đăng nhập hoặc được chức thực tên thực cho dù đó là nội dung được cung cấp miễn phí

 • Lĩnh vực dành cho hội viên đăng nhập hoặc chứng nhận tên tực gồm bảng thông báo tự do, trung tâm báo cáo.
Xử lý bảo mật điều hành homepage

Chúng tôi thực hiện cài đặt và điều hành các chương trình giám sát mạng lưới (network traffic) nhằm phát hiện lỗi, khe hở như thay đổi thông tin bất hợp pháp để cung cấp dịch vụ liên tục và bảo mật homepage được tốt hơn.

 • Thông tin cá nhân được thu thập sẽ lưu lại ở server một cách an toàn để đảm báo tính bảo mạt các thông tin cá nhân của hội viên.
 • Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện dịch vụ điều hành hệ thống ngăn chặn lộ lọt thông tin cá nhân nhằm tránh lộ lọt thông tin cá nhân qua homepage.
Site link ·Webpage.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong trường hợp người dùng nhấn chuột vào banner hoặc được link có trên các homepage do thành phố Nonsan quản lý điều hành để chuyển sang webpage hoặc site khác sẽ được pháp dụng theo chính sách mở của cơ quan điều hành site đó. Vì vậy, mong quý vị xem thêm chính sách của site mới vào

Nhận thông tin cá nhân của người khác đang sử dụng Homepage

Không được nhận thông tin cá nhân địa chỉ email từ Homepage mà Nonsan-si quản lý điều hành. Những người xem xét hoặc được cung cấp thông tin cá nhân đó bằng cách không hợp pháp như trộm cắp có thể bị xử phạt theo “luật bảo vệ thông tin cá nhân”

Thông báo vi phạm thông tin cá nhân

Trường hợp phát hiện quyền lợi của chủ thông tin bị xâm phạm như khả năng bị lộ lọt thông tin cá nhân trong khi sử dụng homepage của thành phố chúng tôi, vui lòng thông báo theo địa chỉ sau.

 • Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân thành phố Nonsan: Phó thị trưởng thành phố Nonsan
 • Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân homepage thành phố Nonsan: Park Ho Yeon
  • Số điện thoại : 041)730-3799 Fax : 041)730-3239
  • Email : tguy7@korea.kr
  • Địa chỉ: (320-701) Phòng PR thị chính Nonsan số 9 (Naedong) đường số 210 Simin-ro Nonsan-si

Cách xử lý thông tin cá nhân thành phố Nonsan

Thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân

Thành phố Nonsan thu thập• sở hữu thông tin cá nhân theo thỏa thuận với chủ thể thông tin và quy định của pháp lệnh.

Hiện trạng file thông tin cá nhân được thành phố Nonsan thu thập, sở hữu theo quy định của pháp luật như sau

Thành phố chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo quyền lợi và tránh lộ lọt xâm phạm thông tin cá nhân của mọi người dân do thành phố của chúng tôi thu thập lưu giữ theo pháp lệnh liên quan

Hạn chế cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân

Thành phố Nonsan xử lý thông tin cá nhân của chủ thông tin với mục đích thu thập․ sử dụng theo đúng nguyên tắc chính sách bảo mật. Trừ trường hợp sau theo điều 18 ( hạn chế sử dụng ․ cung cấp thông tin cá nhân ) luật bảo vệ thông tin cá nhân, còn lại không được cung cấp thông tin cho người thứ ba hoặc xử lý vượt quá phạm vi mục đích ban đầu mà không có sự đồng ý từ trước của chủ thể thông tin.

 • Trường hợp nhận được sự đồng ý riêng từ chủ thông tin
 • Trường hợp có quy định riêng của pháp luật
 • Trường hợp được cho là cần thiết vì liên quan đến quyền lợi về tài sản ․ thân thể ․ tính mạng của chủ thông tin hoặc của người thứ ba nhưng không thể nhận được sự đồng ý từ trước vì lý do không rõ địa chỉ hoặc trong trường hợp chủ thông tin hoặc người đại diện pháp luật không thể biểu thị được lý do.
 • Trường hợp cần thiết vì mục đích nghiên cứu học thuật hoặc soạn thảo thống kê, có thể cung cấp thông tin cá nhân theo hình thức không để nhận dạng được cá nhân.
 • Không được sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 được biết ngoài mục đích trên, nếu vi phạm khiến cho chủ thể không thể thực hiện được công việc kinh doanh theo quy định của pháp luật khác, ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân có trách nhiệm biểu quyết ý kiến ․ và xem xét điều tra.
 • Trường hợp cần để cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức thông tin nước ngoài để thực hiện điều khoản hoặc hiệp định quốc tế khác.
 • Trường hợp cần để cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức thông tin nước ngoài để thực hiện điều khoản hoặc hiệp định quốc tế khác.
 • Trường hợp cần thiết để thực hiện công việc của tòa án
 • Trường hợp cần thiết để thực hiện giam giữ hoặc giám hộ hình sự

Thành phố của chúng tôi luôn đề cao tiêu chí sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân phù hợp và đúng theo pháp lệnh có liên quan.

Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Trường hợp Thành phố Nonsan muốn thực hiện ủy thác cho cơ quan chính quyền hoặc cơ quan chuyên môn thực hiện xử lý thông tin cá nhân đang được quản lý ở Nonsan-si, phải công bố trước với chủ thế thông tin về việc quản lý ủy thác đó để người chủ thể nắm biết.

Tìm kiếm mục lục file thông tin cá nhân

Nội dung sẽ công khai là mục đích ủy thác, phạm vi thông tin cá nhân được ủy thác như nội dung ủy thác, thời gian ủy thác, tên của người ủy thác, địa chỉ v.v

Đọc, sửa/ xóa, ngừng xử lý thông tin cá nhân v.v

Chủ thông tin có thể yêu cầu đọc và sửa/ xóa. ngừng xử lý thông tin cá nhân do thành phố của chúng tôi nắm giữ theo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

 • Xem thông tin cá nhân: Yêu cầu xem nội dung trong vòng 10 ngày
 • Hạn chế xem thông tin cá nhân: Một trong những trường hợp sau, có thể hạn chế hoặc từ chối xem thông tin theo quy định của điều 35 luật bảo vệ thông tin cá nhân đồng thời cho chủ thông tin tin biết lý do
  • Trường hợp bị hạn chế hoặc cấm xem theo quy định của pháp luật
  • Trường hợp lo lắng có thể gây hại đến cuộc sống• thân thể của người khác hoặc gây ra bất lợi khác và tài sản của người khác
  • Trường hợp gây ra trở ngại lớn khi cơ quan chính quyền thực hiện công việc tương ứng ở một hoặc các mục dưới đây
   • Công việc liên quan đến thu• truy thu và hoàn thuế
   • Công việc liên quan đến lựa chọn người nhập học hoặc đánh giá thành tích ở các cơ quan đào tạo được thành lập theo「Luật đào tạo tại trường tiểu học. trung học」và「Luật đào tạo cao đẳng」và 「Luật đào tạo thường xuyên 」
   • Công việc liê quan đến thi tuyển dụng và kiểm tra học lực• chức năng, xem xét trình độ.
   • Công việc liên quan đến đánh giá và phán xét đang thực hiện về tính toán tiền bồi thường• tiền trợ cấp.
   • Công việc liên quan đến kiểm tra và điều tra đang được thực hiện theo luật khác
 • Hiệu chỉnh/ xóa thông tin cá nhân: Chủ thông tin sau khi xem thông tin cá nhân của mình có thể yêu cầu người xử lý thông tin cá nhân hiệu chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân đó theo điều 35 luật bảo vệ thông tin cá nhân.
  Tuy nhiên, không thể yêu cầu xóa nó trong trường hợp thông tin cá nhân đó đang được sử dụng như đối tượng thu thu thập theo luật khác
 • Ngừng xử lý thông tin cá nhân: Chủ thông tin cá nhân có thể yêu cầu xử lý thông tin cá nhân của mình đối với người xử lý thông tin cá nhân
 • Những nội dung dưới đây có thể bị từ chối yêu cầu dừng xử lý thông tin theo quy định tại điều 37 luật bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Trường hợp có quy định riêng của pháp luật hoặc trường hợp buộc phải tuân thủ nghĩa vụ trên pháp luật
  • Trường hợp lo ngại sẽ làm hại đến tính mạng․ thân thể của người khác hoặc lo ngại sẽ xâm hại bất hợp pháp đến lợi ích và tài sản của người khác.
  • Trường hợp không thể thực hiện công việc kinh doanh theo quy định của pháp luật khác nếu cơ quan chính quyền không xử lý thông tin cá nhân.
  • Trường hợp nếu không xử lý thông tin cá nhân sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng như không thể cung cấp dịch vụ đã ký kết với chủ thông tin, chủ thông tin không nêu rõ được lý do hủy hợp đồng đó.
개인정보 열람 청구 서식에 대한 절차안내도입니다.

개인정보 열람 청구 서식에 대한 절차안내도입니다.

※Mẫu: Bản yêu cầu xem xét thông tin cá nhân, hiệu chỉnh․ xóa, ngừng xử lý ( tham khảo thêm mẫu đính kèm)

Xóa bỏ thông tin cá nhân

Trường hợp không cần thiết phải lưu giữ file thông tin cá nhân mà thành phố Nonsan đang lưu giữ thì có thể xóa bỏ ngay theo cách không có khả năng lấy lại file thông tin cá nhân tương ứng Thông tin cá nhân đã bị xóa bỏ sẽ được công bố trên homepage hoặc điện tín trong vòng 1 tháng

Điều khoản đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân

Thành phố Nonsan thực hiện hoạt động dưới đây để đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân.

 • Nội dung quản lý: xây dựng ․ thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ, định kỳ huấn luyện nhân viên.v.v
 • Biện pháp kỹ thuật: Cài đặt hệ thống truy cập, quản lý quyền truy cập như hệ thống xử lý thông tin cá nhân, cài đặt chương trình bảo mật như mã hóa thông tin đặc biệt
 • Biện pháp vật lý: Kiểm soát truy cập của phòng máy tính, phòng quản lý tài liệu, phòng quản lý thông tin video v.v Hạn chế quyền truy cập với số lượng tối thiểu phù hợp với mục đích cài đặt thiết bị xử lý thông tin video ở nơi bị hạn chế người sử dụng đồng thời kiểm tra thông tin video
Biện pháp khắc phục cụ thể về xâm hại quyền lợi

Trường hợp bị xâm phạm thông tin cá nhân qua thành phố Nonsan, có thể báo với người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân thành phố Nonsan và hỏi có thể xin tư vấn, khắc phục hậu quả Người bị xâm phạm lợi ích hoặc quyền lợi do thiếu xót hoặc Trưởng cơ quan chính quyền thực hiện yêu cầu về quy định tại điều 40 luật bảo vệ thông tin cá nhân, quý vị có thể gửi yêu cầu về ủy ban giải quyết tranh chấp về thông tin cá nhân

 • Trung tâm thông báo xâm phạm thông tin cá nhân : số 118 không có mã quốc gia ( số 2 đường nội bộ ARS)
Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân

Thành phố Nonsan chỉ định và quản lý người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ thủ tục và tính hợp pháp của thông tin cá nhân. Đồng thời thúc đẩy thực hiện đúng công việc của chính quyền và bảo vệ quyền lợi của người dân như sau. Vui lòng liên hệ tới địa chỉ sau để hỏi․ xác định về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của thành phố Nonsan và file thông tin cá nhân mà thành phố Nonsan đang lưu giữ.

 • Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của thành phố Nonsan-si: Phó thị trưởng thành phố Nonsan-si
 • Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân thành phố Nonsan-si: Park Ji Won
  • Số điện thoại: 041) 730-3463 Fax: 041)730-3401
  • Email: wayou@korea.kr
  • Địa chỉ: (320-701) Phòng PR thị chính Nonsan số 9 (Naedong) đường số 210 Simin-ro Nonsan-si
Thay đổi Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 30 tháng 9 năm 2011. Khi có thay đổi về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân theo pháp lệnh chúng tôi sẽ thông báo và cho quý vị biết ngay

Chính sách về quyền tác giả

Quyền tác giả
Tất cả nội dung trong Homepage không được tự ý nhân rộng nếu không nhận được sự cho phép của thành phố Nonsan

QUICK